WERKING

Alles over de Harmonie Slyps

Door de jaren heen…
Na jaren werk en inspanning kwam op 26.04.1970 een eerste grote waardering met de promotie naar de tweede afdeling. Eén maand daarop kreeg de harmonie een nieuw vaandel en werd er een jubileumfestival gehouden. Op 09.04.1972 promoveerde de harmonie naar de eerste afdeling. De tijd staat niet stil voor de harmonie en op 02.05.1976 promoveert de harmonie naar de afdeling uitmuntendheid.

Onder impuls van dirigent Paul Dessein smeedde de Harmonie Slyps ondertussen hechte vriendschapsbanden in het buitenland met de Flösserkapelle uit het Duitse Neuses (vanaf 1983) en met de Musikverein uit het Oostenrijkse Ansfelden (vanaf 1987). Hieruit voortvloeiend ondernam de harmonie enkele buitenlandse concertreizen en werden eveneens bezoeken vanuit Neuses en Ansfelden aan Slypskapelle gebracht. In augustus 1983 kwam de Flöserkapelle van Neuses Duitsland naar Slyps. In juli 1985 ging de harmonie naar Neuses in Duitsland. In juli 1987 kwam de Musikverein Ansfelden uit Oostenrijk naar Slyps. In augustus 1988 kwam de Flöserkapelle van Neuses voor de tweede maal naar Slyps. In juli 1990 ging de harmonie naar Ansfelden in Oostenrijk. Pasen 1992: Harmoniebestuur gaat jaar de Osternfesten in Neuses Duistland. In juli 1995 kwam de Musikverein Ansfelden uit Oostenrijk voor de tweede maal naar Slyps.

1988 werd het jaar dat de voltallige harmonie een nieuwe outfit krijgt: felrode vest met gele epauletten, zwarte met blauw gebiesde broek, wit hemd met zwarte das, rood-blauw cop-coat-hoofddeksel en zwarte schoenen.

De Harmonie Slyps werd in 1995 “Koninklijk” t.g.v. het 50ste jubileum. T.g.v. dit gouden jubileum componeerde dirigent Paul Dessein de jubileummars “Slyps in ’t goud”. Het muziekfestival met de muziekkorpsen uit de omliggende gemeente zorgde in Slyps voor de muzikale apotheose van dit jubileumjaar.

Op 09.05.1996 werd beslist om voor de harmonie het VZW-statuut aan te vragen.

Vanaf 2001 werden – door toedoen van secretaris Luc Castelein - nauwe vriendschapbanden gevormd met het Ensemble Instrumental de Colfontaine in Wallonië. Diverse concertbezoeken vanuit Slypskapelle en tegenbezoeken vanuit Colfontaine stonden meerdere keren op het programma. Zo werd o.m. op zaterdag 16.10.2010 werd door de Koninklijke Harmonie Slyps en het Ensemble Instrumental de Colfontaine een avondvullend dubbelconcert voorgesteld. Luc Castelein legde de eerste contacten via oud-Slypsenaar Joris Vandeputte, die woonachtig is in Colfontaine.

In 2005 werd met “Slagen zonder verwondingen” een feestelijke slagwerkavond gehouden. Batidah, Drumz en Imperior de Percusion stonden op het programma. In 2006 (het jaar dat J. Cneut voor de 10de keer de harmonie dirigeerde) werd een “4-Koren-Winterconcert” voorgesteld.

Op zondag 06.02.2010 bracht de harmonie – t.g.v. 65 jarig bestaan – een replayconcert. Op het programma stonden succesnummers die – tijdens de voorbije 64 jaar – ooit eens werden geconcerteerd op een winterconcert.

Tijdens het jubileumjaar 2015 (70 jaar harmonie) componeerde muzikant Jürgen Hauttekiet de feestmars “Slyps 2015”.

Buiten de diverse jaarlijkse binnen- en buitenlandse optredens bracht de harmonie ook regelmatig zelf een culturele manifestatie. Zo werden er o.a. voorgesteld: het Westvlaams Orkest, Jan Vermeersch, Patrick Peire met het Collegium Instrumentale Brugensi, Miel Cools, Theo Mertens, Jacques Vermeire, de Muziekkapel van de Zeemacht, The Golden River City Jazzband, Willem Vermandere, enz..

Het eerste winterconcert o.l.v. van de nieuwe dirigent Vanessa Cappelier vond plaats op zaterdag 04.02.2012 en werd voorgesteld met “Achteroverleunend genietend” als een themaconcert. Daarna volgden: “La Bella Italia” in 2013, “Slyps in Battle” in 2014, “Back to The Future” in 2015, “Earth, Wind & Fire” in 2016, “Gods and Creatures” in 2017. In 2018 werd “A la Carte” het thema, in 2019 “Amazing Animals”, in 2020 “Never say Never” en in 2021 “The Best of” maar dat concert werd geannuleerd wegens corona. In 2022 werd het winterconcert “A Wonderful Journey” eveneens geannuleerd omwille van corona. Voor het eerst in de HS-geschiedenis werd op 24.09.2022 een herfstconcert voorgesteld met als thema “Surprise”.

Sinds de komst van Vanessa Cappelier
dirigent (in 2011) heeft de harmonie van Slyps “Samen bescheiden en in eenvoud mooi” als huisstijl aangenomen. Je kan ook stellen “Groot in het bescheiden zijn.” Als kleine bescheiden muziekvereniging wordt nl. – met de muzikale mogelijkheden die er zijn – ieder jaar opnieuw telkens vooropgesteld om optredens met voldoende kwaliteit aan te bieden.


Geïnteresseerd? Wie wil aansluiten tot de groep kan dit na twee jaar instrumentenopleiding te hebben gevolgd. Er wordt geen lidgeld gevraagd. De harmonie repeteert op zondagvoormiddag vanaf 10.00 tot 11.40 uur. De repetities gaan door in de zaal van het lokaal Sint-Jozef (Waterstraat 33) in Slypskapelle.


Het volledig verhaal:

De start…
Zoals in het boek “De geschiedenis van Slypskapelle” van wijlen Luc Castelein staat vermeld: ‘Pas waren de spanningen van de 2de W.O. achter de rug of op Slyps dacht men al aan ontspanning. Op Apolloniazondag 11 februari 1945 viel het besluit. Harmonie Slyps was de geschiedenis binnengestapt met een eerste uitstap.” De harmonie werd op Appoloniazondag 11 februari 1945 opgericht door Jozef Dessein, Petrus Vynckier, Henri Buseyne, Maurice Desmidt, Leopold Ledoux, Leon Lesage, Cyriel Pattyn, Gaston Versaevel, Daniël Vynckier, Jules Withouck en Jerome Wyffels.

De aanvangsjaren…
Aanvankelijk startte men met een 13-tal muzikanten. In november 1949 wijdde E.H. Labis het eerste vaandel. Ondertussen was de groep aangegroeid met een 12-tal jongeren want de onderwijskrachten van het dorp zorgden voor de muzikale opleiding. In de vijftiger jaren werd er ook reeds buiten de parochie opgetreden zoals o.a. in Oostende, Diksmuide, Saint-Laurent-en Caux (1956), Hoei (1957) en de Wereldtentoonstelling (1958).

Dirigenten…
Jozef Dessein werd dirigent, Petrus Vynckier voorzitter, Maurice Desmidt secretaris en Leon Lesage penningmeester. Wegens gezondheidsredenen gaf Jozef Dessein in 1968 het dirigeerstokje door aan Jerome Wyffels die ook reeds lid was sedert 1945. In september 1973 wordt Paul Dessein de nieuwe dirigent als opvolger van Jerome Wyffels. In 1996 nam Jhonny Cneut de dirigententaak over van Paul Dessein. Op 2008 werd Patrick Dejonghe – in opvolging van Jhonny Cneut – aangesteld als de nieuwe dirigent van de harmonie. Patrick Dejonghe was toen eveneens de dirigent van JES, het Jeugd Ensemble Slyps. Op 2011 nam Vanessa Cappelier de muzikale leiding over van Patrick Dejonghe. Vanessa Cappelier is tot op heden de dirigent van de Koninklijke Harmonie Slyps.

Voorzitters…
Op 1955 verliest de harmonie haar voorzitter Petrus Vynckier. Jules Withouck werd in datzelfde jaar aangesteld als de nieuwe voorzitter. In 1967 kreeg de volledige harmonie, die een constante kende, zijn eerste uniform. Dit bestond uit een bordeauxrode vest, zwarte broek, wit hemd met zwarte das, bordeauxrood-blauw cop-coat-hoofddeksel en zwarte schoenen. Op het einde van 1967 werd André Vynckier verkozen tot de nieuwe voorzitter. In 1973 verliest de harmonie twee van haar stichtende leden: ere-voorzitter Jules Withouck en ere-bestuurslid Cyriel Pattyn. Vanaf 1988 krijgt de harmonie met Danny Verborgh een nieuwe voorzitter, in opvolging van André Vynckier. Toen Danny Verborgh in 2008 ere-voorzitter werd, kreeg Jean-Luc Deprez deze taak toegewezen.

Secretarissen…
Als eerste secretaris van de harmonie werd Maurice Desmidt. Hij werd opgevolgd door Michel Verborgh. Luc Castelein nam vanaf 1969 tot in 2008 de taak van secretaris op zich. Na het overlijden van Luc Castelein (21.05.2008) werd Vanessa Cappelier de nieuwe secretaris. Op 2017 nam Wesley Ver Eecke deze taak over. Omdat Wesley Ver Eecke in 2021 de taak van penningmeester samen waarneemt met Vicky Lagrou werd Lieve De Baene de nieuwe secretaris.

Penningmeesters…
De eerste penningmeester van de harmonie was Leon Lesage. Patrick Dejonghe volgde Leon op in 1988 tot in 1994. Chris Buseyne nam deze taak van penningmeester over tot in 1996. Vanaf 1996 tot 2010 was Patrick Vanhauwaert de penningmeester van de harmonie. Philippe Desmet werd in 2010 penningmeester tot 2015. Bernard Verborgh nam in 2015 deze taak over tot 2020. Sinds 2020 is Vicky Lagrou de penningmeester van de harmonie. Vanaf 2021 is Vicky samen met Wesley Ver Eecke penningmeester.

Tamboer-majoors…
Daniel Desmet was de eerste tamboer-majoor van de harmonie. In 1976 werd de tamboer-maître-stok doorgegeven aan Francky Deprez. Francky was tot eind augustus 1985 tamboer-majoor. Vanaf 1983 had het muziek met Mieke Verborgh ook een tamboer-majorette. Tot eind augustus 1985 had de harmonie een tamboer-majoor en een tamboer-majorette. Eind augustus 1985 liet Franky de leiding over aan Mieke, die de harmonie leidde tot eind juni 1990. Geert Vanbelle volgde Mieke op vanaf juli 1990 tot eind augustus 1999. Vanaf september 1999 nam Pol Verhelle de leiding over van Geert. Heden heeft de harmonie geen tamboer-majoor meer.

Jeugd Ensemble Slyps (JES)…
In 1988 startte de harmonie met een jeugdwerking en werd het “Jeugd Ensemble Slypskapelle (JES)” opgericht, dat werd geleid door Patrick Dejonghe en een 25-tal jonge enthousiaste muzikanten telde. Naast de optredens & uitstappen met de harmonie stonden er bij JES jaarlijks enkele eigen optredens op het programma. Op 07.02.2011 werd beslist om de werking van JES voorlopig op non-actief te plaatsen, dit wegens gebrek aan instroom.

tRommelkorps Harypska…
Momenteel telt de harmonie een 30-tal leden. Daarnaast heeft de harmonie ook een eigen trommelkorps, dat heden 25 leden telt. Sedert 1977 werkt het “tRommelkorps Haryspka” o.l.v. Jean-Luc Deprez (met een kleine onderbreking vanaf eind december 2002 tot eind februari 2004, toen Bart Verborgh de leiding overnam), aan de uitbouw van een eigen percussieprogramma. Vanaf 1994 brengen zij tijdens het winterconcert ieder jaar een nieuw eigen concertstuk. Op de website staat er een aparte uitgebreide bijdrage over het trommelkorps van de harmonie.
Meer info over het tRommelkorps Harypska

Winterconcert sponsers!


Facebook